ModulRAS er markedets mest standardiserte, kompakte, velprøvde og kostnadseffektive RAS-konsept designet for drift med sjøvann eller ferskvann.
Vi designer og leverer anlegg for alle deler i produksjonsprosessen, fra smolt, postsmolt, matfisk og til stamfisk. Nofitech akademiet trygger driften fra dag en, gjennom et unikt opplæringsprogram innen biologi, vannkjemi og tekniske løsninger. Vi har i tillegg eget oppfølgingsprogram som støtter kundene i driftsfasen.

Kombinasjonen av kompakt design og utstrakt bruk av standardiserte, prefabrikkerte elementer gir lavere totalkostnader enn tilsvarende anlegg. ModulRAS leveres i moduler med størrelse og kapasitet tilpasset alle faser i oppdrettsprosessen.

Konstruksjon og design er spesielt utviklet for den mest krevende produksjonsformen med sjøvann. Den kompakte, patenterte strukturen gir korte vannveier, mindre arealbehov og er designet slik at slam ikke hoper seg opp. Postsmoltmodulen som har vært lengst i drift med sjøvann, har levert svært gode produksjonsresultater.

For å sikre effektiv drift fra første dag har vi utviklet et eget system for opplæring og sertifisering av driftspersonell gjennom Nofitech Akademiet. Systemet omfatter e-læring og drifts-manualer og inneholder både grunnleggende og mer avansert opplæring.

Vi tilbyr også driftsstøtte ved behov og er regelmessig i kontakt med driftsledelsen også etter levering.

Kvalitetssystemet for Nofitech i henhold til Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk og krav fastsatt i NS 9416:2013 er godkjent av DNV-GL.

DNV GL gjennomfører inspeksjoner under bygging av anleggene samt sluttkontroll og utsteder Produktsertifikat etter dokumentasjon er verifisert og inspeksjoner er gjennomført

This is a custom heading element.